Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęła działalność Uchwałą Rady Powiatu w maju 2008 r. Podstawowym celem działalności tej placówki powiatowej jest przede wszystkim nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi działającymi na terenie powiatu poprzez:
  • udzielanie instruktażu w bieżących pracach bibliotek,
  • pomoc w organizowaniu prelekcji literackich i spotkań autorskich,
  • pomoc w organizowaniu przez biblioteki konkursów literackich,
  • pomoc w inwentaryzacji i selekcji księgozbiorów w bibliotekach,
  • oraz w wielu innych sprawach związanych z prowadzeniem bibliotek.
  Uchwałą Nr XXII/285/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej została przeniesiona do Dworu Konopków w Brniu, zmieniona została również nazwa Biblioteki na: Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu. Poprawiły się warunki lokalowe. Obecnie Biblioteka dysponuje powierzchnią ok. 100 m2, istnieje możliwość korzystania ze wszystkich pomieszczeń mieszczącego się w tym samym budynku Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji, z których skrzętnie korzysta zwłaszcza przy organizacji większych imprez literackich czy szkoleń dla bibliotekarzy. Biblioteka zgodnie ze statutem wypełnia zobowiązania wobec bibliotek samorządowych powiatu dąbrowskiego, ponadto gromadzi księgozbiór, bardzo często kierując się sugestiami czytelników. Rokrocznie zbiór książek powiększa się o ponad 200 woluminów. Są to nowości wydawnicze, które cieszą się zainteresowaniem odwiedzających czytelników. Ponadto biblioteka dysponuje dwoma komputerami z podłączeniem do internetu przeznaczonymi dla czytelników. Biblioteka posiada również liczny księgozbiór przeznaczony dla młodzieży studiującej. W chwili obecnej dysponuje zbiorami z różnych dziedzin, takich jak: filozofia, socjologia, medycyna, literaturoznawstwo, nauki społeczne, ekonomia, prawo, marketing i zarządzanie oraz ciekawy zbiór biografii. Ponadto w bibliotece znajduje się już całkiem spory zbiór książek i materiałów dotyczących historii i bieżących spraw powiatu, a także materiałów związanych z Unią Europejską. Ambicje biblioteki są duże, ale na ich realizację potrzebny jest czas. Sukcesywne uzupełnianie księgozbioru przyczyni się w najbliższej przyszłości do zaspokajania potrzeb w doborze literatury niejednego czytelnika. Serdecznie zatem zapraszam Małgorzata Bułat Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej